Travellers' Club i Malmö Styrelse

Travellers' Club i Malmö Styrelse Travellers’ Club i Malmö består av män som skaffat sig erfarenhet och kunskap om främmande länder och kulturer och som vill utbyta tankar och erfarenheter.Klubben har till uppgift att främja sällskaplig sammanslutning mellan män, som rest eller vistats i utomeuropeiska länder, för att de må lära känna varandra och bliva i tillfälle att utbyta tankar och erfarenheter.Travellers’ Club i Malmö är Samlingspunkten för Glädjespridande Berättare om Främmande Kulturer.

Ny styrelse för Travellers Club Malmö i vårsolens glans den 20 april utanför klubblokalen.

Från vänster översta raden: Håkan Rylander (skattmästare, finanser), Leif Mazetti-Nissen (chef o ordförande, Hövding), Lennart de Maré (styrelsesekreterare, mötesprotokoll), Ingvar Kärnefelt (vice ordförande, redaktör), Gunnar Dahlberg (klubbmästare, möteslogistik). Från vänster 2a raden: Håkan Forseth (IT- och webbansvarig), Bo Adamson (dux emeritus, klubbens historia), Bengt Sjölund (dux emeritus), Bertil Peterson (vice klubbmästare, källarmästare), Bengt Houltzén (edil, ansvarig för klubblokalen, pubansvarig, kontakt med tryckeriet). Saknas på bilden Christoffer Lundén (klubbens sekreterare). [Foto Pierre Mens]

 

Travellers' Club i Malmö Styrelse

Travellers' Club i Malmö Styrelse Travellers’ Club i Malmö består av män...
Läs mer...

Hövdingen har ordet

Travlarbröder! När detta skrives står Pingsten och snart också kalender...
Läs mer...

Redaktören har ordet

Försommaren vällde in över oss precis som alltid mellan hägg och syren –...
Läs mer...