Redaktören har ordet

Så har vi äntligen kommit ett gott stycke närmare de ljusa kvällarna och de milda brisarnas tid. Många trevliga klubbaktiviteter är att se fram emot under våren, vilka som vanligt sammanfattas på baksidan av tidningen. Men först ska vi ägna en stund åt att minnas vad som skett sedan press-stoppet för förra numret av Hänt.

Klubben arrangerade en brasafton den 21 november, med utsökt ärtsoppa med tillbehör samt öl, vin och punsch. Föredragande var Nils-Peter Mols under rubriken “Operation Restore Hope, Mogadishu 1993”.

Den 28 december samlades medlemmarna i klubblokalen för en traditionsenlig mellandagslunch, grötrim, julklappsutdelning och många glada skratt!

I början av 2024 träffades jag och tre andra medlemmar, nämligen Pehr Andersson (sammankallande), Ulf G. Andersson och Peter Bjellerup, för att diskutera hur klubbens verksamhet och livskraft kan ytterligare stärkas och utvecklas i samklang med tidens villkor och förutsättningar. Resultatet av detta hoppas vi kunna presentera närmare för er medlemmar framgent. Jag vill här bara avslöja att vi som vägledande för vårt arbete enades om att anamma devisen från klubbens webbplats: Travellers’ club i Malmö är samlingspunkten för glädjespridande berättare om främmande kulturer.

I början av februari fick jag det hedrande och ansvarsfulla uppdraget att vara redaktör för vår klubbtidning Hänt i Travellers’ Club i Malmö, varför ni nu ser min nuna här i spalten. Min ambition är att fortsätta mana er medlemmar att bidra med berättelser samt bilder från klubbaktiviteter liksom nyligen eller tidigare gjorda sällskaps-, studie- och äventyrsresor. Min e-postadress återfinns på baksidan av tidningen.

Vidare är detta numret tryfferat med en reseskildring från en treveckors resa i USA av Bill Hansen samt en kulturellt vitter artikel av Leif H. Jerre om Carl Milles statyer framför S:t Nicolai kyrka i Simrishamn.

 

Jan Gyllenbok
redaktör

Travellers' Club i Malmö Styrelse

Styrelsen för Travellers' Club Malmö parkerad i sommarsolens glans den 22...
Läs mer...

Hövdingen har ordet

Travlarbröder! Årshögtidsprogrammet, i mars blev mycket lyckat tyckte...
Läs mer...

Redaktören har ordet

Så har vi äntligen kommit ett gott stycke närmare de ljusa kvällarna och...
Läs mer...